Spółka akcyjna to podmiot gospodarczy, w którym udziałowcy mogą kupować i zbywać akcje spółki. Każdy akcjonariusz posiada proporcjonalnie akcje spółki, potwierdzone posiadanymi udziałami (świadectwami własności). Akcjonariusze mogą przenosić swoje udziały na inne osoby bez wpływu na dalsze istnienie spółki.

We współczesnym prawie korporacyjnym istnienie spółki akcyjnej jest często równoznaczne z założeniem (posiadaniem osobowości prawnej odrębnej od wspólników) i ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnicy odpowiadają za długi spółki tylko do wartości zainwestowanych pieniędzy w firmie). Dlatego spółki akcyjne są powszechnie znane jako korporacje lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W niektórych jurysdykcjach nadal istnieje możliwość rejestracji spółek akcyjnych bez ograniczonej odpowiedzialności. W Wielkiej Brytanii i innych krajach, które przyjęły model prawa spółek, są one znane jako spółki nieograniczone. W Stanach Zjednoczonych znane są po prostu jako spółki akcyjne.