zakład opiekuńczo-leczniczy

Jedną z form stałej opieki nad osobami przewlekle chorymi jest zakład opiekuńczo-leczniczy. Placówka przejmuje pieczę nad pacjentami całodobowo przez określony okres. Czas terapii jest ustalany przez lekarza. Pobyt w takim miejscu zapewnia odpowiednią pielęgnację, rehabilitację i leczenie. Zobacz, jakimi pacjentami opiekuje się zakład opiekuńczo-leczniczy.

Co to jest zakład opiekuńczo-leczniczy?

Zakład opiekuńczo leczniczy (ZOL) jest miejscem, w którym odbywa się całodobowa opieka nad pacjentami. Placówka różni się od szpitala rodzajem świadczonych usług. Trafiają do niej osoby, które nie wymagają hospitalizacji i ostrego leczenia, a raczej szczególnej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład opieki leczniczej współpracuje ze różnymi specjalistami. Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów.

Zakład opieki leczniczej ma na celu poprawienie stanu zdrowia osoby chorej, poprzez zapewnienie jej odpowiedniej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Placówka tego typu musi spełnić ściśle ustalone normy dotyczące zakresu i jakości świadczonych usług. Pobyt w ZOL jest w części finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W Polsce funkcjonują także prywatne zakłady opiekuńczo-lecznicze. 

Jaką opiekę zapewnia ZOL?

Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia:

 • codzienną pielęgnację w zakresie higieny,
 • działania przeciwodleżynowe,
 • kontynuowanie terapii leczniczej zleconej przez lekarza,
 • rehabilitację poprawiającą sprawność (dopasowana indywidualnie do każdej potrzeby),
 • opiekę psychologiczną,
 • opiekę logopedyczną lub terapeutyczną (w zależności od potrzeb pacjenta),
 • opiekę w zakresie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • stosowanie diety odpowiedniej do stanu pacjenta,
 • opiekę duchową,
 • opiekę, która ma na celu zapobieganie różnego rodzaju powikłaniom.

ZOL musi być być odpowiednio wyposażony. Pacjentowi zapewnione są wszystkie wyroby lecznicze, środki medyczne i pielęgnacyjne. Do dyspozycji są także wszelkiego rodzaju pomoce ortopedyczne. Wszystkie pomieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby każdy mógł czuć się w nich komfortowo i móc funkcjonować na miarę swoich możliwości.

Kto powinien znaleźć się pod opieką zakładu opiekuńczo-leczniczego?

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest przeznaczony dla osób:

 • przewlekle chorych,
 • wymagających całodobowej opieki,
 • niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania.

Są to osoby po urazach, zmagające się z przewlekłymi chorobami ze strony układu ruchu (np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów), chorobami układu krążenia, po udarach mózgu, z chorobami układu oddechowego, z demencją.

Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu. Kwalifikacja obejmuje wywiad pielęgniarski, a także ocenę na podstawie dostępnych skal dotyczących zdolności do samodzielnego funkcjonowania. ZOL nie jest miejscem opieki dla osób z chorobami nowotworowymi i psychicznymi.