chłopak

Przestrzeń, w której się poruszamy, nie pozostaje bez znaczenia dla jakości naszego życia. I nie chodzi tu wyłącznie o aspekty estetyczne.  Zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi wymuszają nowe, świeże i innowacyjne podejście do sposobu zagospodarowania przestrzeni mieszkalnych, tak, by były one odpowiedzią na potrzeby człowieka współczesnego.

Dom to też podwórko, ogród, skwerek – nawet w mieście

Jednym z najbardziej podstawowych i pierwotnych doświadczeń człowieka jest doświadczenie bycia w przestrzeni. Owo doświadczenie ma istotny wpływ na proces kształtowania się ludzkiej tożsamości. To, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie, ma istotny wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Dom jest przestrzenią codzienną, intymną, najbliższą. To w nim ma początek formowania się ludzkiej podmiotowości i ustosunkowywanie się człowieka do świata. To też miejsce, które nas ze światem wiąże, miejsce zakorzenienia, zakotwiczenia, oswajania się ze wszystkim, co nowe, ochrona przed wszystkim, co nam zagraża. Nie tylko dom jest ważny. Człowiek potrzebuje doświadczenia przestrzeni otwartej. Przysłowiowego wyjścia z domu, przewietrzenia się, zieleni, aktywności, interakcji z innymi. Dlatego ważne jest też to, jak wygląda otoczenie domu. Gdy wychodząc z domu, wchodzimy na ulicę, która jest zaśmiecona, spotykamy agresywnych ludzi, którzy krzyczą, przeciskamy się przez tłum turystów albo brudzimy buty w błocie, to nawet mając piękny i czysty dom, będziemy skazani na codzienne doświadczanie nieprzyjemności, co zmniejszy jakość naszego życia. 

Miasto przyjazne do życia

W nowoczesnych miastach powstają projekty, które są odpowiedzią na potrzeby związane z relacją człowieka z jego najbliższym otoczeniem i próbą poradzenia sobie z problemami związanymi z codziennym życiem w wielkim mieście. Każdy potrzebuje podwórka. Projekty te są próbą zagospodarowania przestrzeni wokół kompleksów mieszkalnych, tak, by mieszkańcy mieli dostęp do miejsc codziennego użytku bez obawy o swój komfort oraz bezpieczeństwo. Wewnątrz tego typu osiedli powstają przysłowiowe podwórka, które w umożliwiają zaspakajanie potrzeb mieszkańców i sprzyjają budowaniu lokalnej wspólnoty. Jednym z problemów współczesnego człowieka jest brak poczucia zakorzenienia, osamotnienie i wyobcowanie w świecie. Osiedla tego typu niwelują te problemy i umożliwiają stworzenie oswojonego, bliskiego i bezpiecznego mikro świata w wielkim mieście. 

Charakterystyka osiedla na miarę współczesności

Tego typu osiedla to miejsca wielofunkcyjne z pełną infrastrukturą zwierającą w sobie: sklepy, restauracje, tereny zielone, place zabaw, obiekty rekreacyjno-sportowe, miejsca do wypoczynku. Krótko mówiąc – wszystkie te miejsca są tymi, których człowiek potrzebuje do codziennego funkcjonowania. Dodatkowym atutem jest to, że ta przestrzeń będzie bezpieczna, bliska, oswojona i estetyczna. Mieszkanie na terenie takiego osiedla ułatwia aktywne, szczęśliwe i spokojne życie wśród wspólnoty sąsiedzkiej, która może razem spędzać czas. Wszystko blisko domu, na miejskim podwórku. Z tego typu koncepcją zaaranżowania przestrzeni można się zapoznać, wchodząc na stronę: https://www.mieszkania.inter-bud.pl/mieszkania-na-sprzedaz-piasta-towers