Znaczenie szkoleń BHP jest nie do przecenienia. Dzięki niemu pracownicy znają przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, aby móc chronić się w miejscu pracy lub w domu – gdyby kiedykolwiek tego potrzebowali!

Obligatoryjne szkolenia pracownicze

Szkolenie BHP zapewnia nie tylko bezpieczne miejsce pracy, lecz także spełnienie obowiązków prawnych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom podstawową wiedzę o metodach zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, jak również zapoznać ich z najważniejszymi czynnikami ryzyka przed przystąpieniem do pracy – obejmuje to okresowe aktualizacje dotyczące nowych przepisów lub ustaw mających wpływ na ich stanowisko pracy!

Pracodawca powinien uniemożliwić wykonywanie pracy przez pracownika, jeżeli nie posiada on kwalifikacji lub umiejętności potrzebnych do jej wykonania. Przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracy są w tym przypadku również istotne, więc należy ich przestrzegać!

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

Szkolenia BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik służby bezpieczeństwa lub też firma zewnętrzna. Poszukiwanie odpowiednich specjalistów jest w dzisiejszych czasach o tyle ułatwione, że można znaleźć ich oferty w internecie. Można wpisać w wyszukiwarkę interesującą nas frazę, na przykład „szkolenia BHP Wrocław” i wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada, na przykład https://www.bhp-center.com.pl/wroclaw/

Jak wygląda szkolenie wstępne?

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, wszyscy nowo zatrudnieni muszą przejść szkolenie wstępne, zanim zostaną dopuszczeni do pracy. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i stażystów oraz studentów odbywających praktykę w firmie. 

Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać szczegółową tematykę, którą szkoleniowiec przekazuje uczestnikom szkolenia. Wiedza zdobyta na tym kursie pomoże im uniknąć potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, jak również zapewni ochronę przed tymi zagrożeniami poprzez naukę stosowania najlepszych praktyk w miejscu pracy, a także dostarczy informacji o tym, jakie działania mogą stanowić niebezpieczne zachowanie lub złą ocenę sytuacji w czasie przerw między zadaniami.

Faza instruktażu stanowiskowego ma miejsce wtedy, gdy pracownik zaczyna wykonywać powierzone mu obowiązki, ale ważne jest, aby wszyscy pracownicy otrzymali odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem pracy, tak aby dokładnie wiedzieli, gdzie znajduje się każde narzędzie, jak je używać w sposób bezpieczny. 

Szkolenia wstępne są bardzo ważne i bez nich nie można rozpocząć pracy.