mieszkanie-na-sprzedaz-krakow

Jesteś zainteresowany sprzedażą mieszkania w Krakowie? Chciałbyś zacząć zarabiać w ten sposób? Chcesz zamienić życie w kraju na życie za granicą? Jesteś tak blisko, aby to wszystko zrealizować. Musisz mieć tylko odpowiednie dokumenty, a wtedy sprzedasz mieszkanie.

Sprzedaż Kraków – podstawa nabycia

Gdy nie wiesz, jakie dokumenty są potrzebne, to wpisz „mieszkanie Kraków sprzedaż” lub po prostu przeczytaj nasz artykuł. Pierwsze co powinieneś zrobić, to dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane przy sprzedaży mieszkania w Krakowie. Ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, jakie dokumenty należy przygotować, a które można zastąpić ich kopiami. Ponadto konieczne będzie dostarczenie dowodu, że jest się właścicielem mieszkania w Krakowie — wypisu z księgi wieczystej lub aktu własności.

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Zaświadczenie zarządu spółdzielni mieszkaniowej to dokument potwierdzający, że masz prawo do mieszkania w Krakowie. Należy zaznaczyć, że istnieją dwa rodzaje zaświadczeń: jedno na zakup i sprzedaż nieruchomości, a drugie na prawo do przeniesienia własności. Zaświadczenie wydaje spółdzielnia mieszkaniowa po otrzymaniu w swoim biurze wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji. Dodatkowo będziesz musiał dostarczyć dowód, że jesteś właścicielem mieszkania w Krakowie — odpis z księgi wieczystej lub akt własności.

Sprzedaż mieszkania w Krakowie wymaga zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub od zarządcy

Ponadto trzeba dostarczyć paszport, kopię umowy kupna-sprzedaży mieszkania w Krakowie, dowód, że nie jest się cudzoziemcem lub rezydentem Polski oraz potwierdzenie, że zapłacono wszystkie podatki. Jeśli dokonałeś takiego zakupu, to konieczne jest złożenie wszystkich dokumentów w urzędzie, w którym zostałeś zarejestrowany jako prywatny przedsiębiorca. Zaświadczenie powinno stwierdzać, że nie ma długów wobec żadnego członka spółdzielni.

Numer Księgi Wieczystej

Jeśli jesteś osobą prywatną, zaświadczenie o wpisie powinno być wydane przez urząd ewidencji gruntów. Na jego stronie internetowej można dowiedzieć się, jakie dane należy wpisać do zaświadczenia. Dodatkowo trzeba dostarczyć paszport, kopię umowy sprzedaży mieszkania w Krakowie oraz potwierdzenie, że wszystkie podatki zostały zapłacone. Zaświadczenie musi mieć numer księgi wieczystej i stwierdzać, że jest się właścicielem mieszkania w Krakowie. Zaświadczenie o zameldowaniu jest niezbędne przy sprzedaży ziemi w Polsce. Zaświadczenie wydawane jest przez Urząd Wojewódzki i zawiera informacje o kupującym, sprzedającym, kwocie zapłaconej za grunt.